Porträtt av ett starkt kvinnoöde

Elin Sundbergs liv och hus visas upp av hennes vänförening:

– Jag ser likheter mellan Elin Sundbergs och mitt eget liv, säger Eva Annerås berättar om Elin Sundberg som måste betecknas som en stark och driftig kvinna på Tjörn.

Hennes hus i Sunna som ägs av stiftelsen med hennes namn har nyligen renoverats och visningar sköts av vänföreningen.

Lars-Erik visar gärna och berättar om huset, Villa Solfrid. Eva Annerås har skrivit en monolog som hon framfört vid visningarna, klädd som Elin Sundberg har hon suttit i ett av rummen och överraskat besökarna.

– Stiftelsen har skött om huset sedan 1966, berättar Lars-Erik. Under 30 år, fram till 2005, bodde Marianne och Arne Nilsson här.

I Elin Sundbergs testamente står det att huset ska bevaras för att visa hur folk bodde på Tjörn.

Lars-Erik och Eva berättar att det kan resas invändningar mot det:

– Detta är knappast något typiskt Tjörnhus, säger de.

Elin Sundbergs vänförening bildades 2005 och har idag 65-70 familjer som medlemmar.

– Pengarna till renoveringen kom huvudsakligen från markaffärer som gjorde eftersom Elin Sundberg ägde en del attraktiv mark som kunde bebyggas, säger Lars-Erik- Bohusläns museum och länsstyrelsen har varit med under hela renoveringen och sett till så att renoveringen gjorts på rätt sätt.

Elin Sundberg blev tidigt föräldralös och miste också två kärlekar till tuberkulosen. Hon var både nykterist och teosof.

– Och hon var förmögen eftersom pappan lämnade pengar efter sig från en framgångsrik tid sin guldgrävare i Australien, berättar Lars-Erik.

I sommar/höst har Eva Annerås spelat upp sin Elin Sundbergsmonolog.

– Den har blivit uppskattad och vänföreningen ska ha nya visningar 5 november och 9 december och sedan även under nästa år, avslutar Eva.

INGEMAR HAMMARSTRÖM

Relaterade artiklar
Fler artiklar