Prisade för sitt unika husbygge

En av dem är arkitekt, den andra konstnär. Tillsammans tänkte de ut sitt drömhus och lät bygga det – precis…