Raketen – ett lyft för många

Tanken var att föra samman två enheter för personer med olika funktionsnedsättning till en. Nu är två års lyckad projekttid…