Som att sakna täckning

Bengtåke Carlson om att det funnits en tid utan mobiler