”Vi behöver kulturplats”

Syréne Wingård, teaterpedagog och waldorfförskollärare, har fått Orusts Sparbanks kulturstipendium på 25 000 kronor i år och menar att kulturen behöver en särskild plats här på Orust.

– Det behövs ett kulturhus, där det finns förutsättningar för ett levande kulturliv att mötas. Vi är många engagerade människor som vill göra skillnad. Jag önskar att den kraften togs tillvara på ett bättre sätt. Att politikerna ser potentialen i den, säger hon.

Läs mer: Syrene årets kulturpristagare

Nu arbetar jag med två dramagrupper inom Kulturskolan. Barnen har många tankar och idéer och när jag arbetar med barnen försöker jag att ta tillvara dessa. De vill gärna vara medskapare. De vill samverka, och de har kapacitet, men då krävs det att jag som vuxen bjuder in med öppenhet och respekt. På så vis utvecklas barnens självkänsla, och den behöver vara god idag. Vi behöver våra inre kompasser för att stå stadigt när omvärlden lockar oss bort från oss själva.

Repetitioner

På Orust Waldorfskola repeterar just nu Doris, Isolde, Lotta, Lova och Jack hårt för att sätta upp Tomtemaskinen, en pjäs efter Sven Nordqvists bok med samma namn, med Pettsson och Findus som huvudfigurer.

– Jag skulle vilja att alla som bestämmer över pengarna på Orust kom hit och tittade. Att de fick se hur mycket slit det är när det inte finns ordentliga lokaler för oss att vara i, säger Syréne. När dagens repetitioner är slut ska all rekvisita plockas ihop och bäras ner i källaren. Gungstolen, som inte får plats lastas in i bilen och tas med hem.

– Vi kan inte lämna och komma tillbaka nästa gång och bara börja, konstaterar hon. I morgon ska det vara fritt för vanliga lektioner. Det går mycket tid åt att samla ihop allt vi behöver och frakta det fram och tillbaka. Tid vi hade kunnat göra något bättre av, säger Syréne.

Waldorfförskollärare

Syréne jobbar på Orust Waldorfförskola, belägen på en före detta. bondgård, nära Waldorfskolan i Slussen.

– Vi har gårdsmiljön kvar och det ger oss möjligheter att utforma lärandemiljön på ett levande sätt, säger Syréne. Vi försöker ge barnen en trygg plats i tillvaron och skapa hållbarhet gentemot naturen, miljön och varandra. Vi arbetar mycket med sammanhang och mening i vår pedagogik, säger hon.

– Jag vill på sikt bidra till debatten om barn och ungas livsvillkor. Ingen tidigare generation har varit utsatt för så mycket yttre påverkan som den unga generationen idag, säger Syréne. På internet finns inte sanningen, men för en ung människa är det där livet pågår, där är det viktigt att synas och vara. Vi vuxna måste ta vårt ansvar och inte själva förledas att tro att det är det verkliga livet. Det pågår istället i dig och i ditt möte med en verklig värld, med fysiska människor.

Riktad teater

Hon vill göra riktad barn- och ungdomsteater som också ska ses av vuxna. Många ämnen som känns angelägna idag skulle kunna belysas genom teatern, men också genom samtal efteråt, ledda av professionella inom ämnet.

– Att vi vuxna kan inge barnen och de unga hopp inför framtiden är viktigt, att visa på långsiktiga lösningar på alla stora kriser. Stressen att alltid behöva vara tillgänglig och perfekt, behöva bearbeta många intryck och ha känslan av att inte kunna påverka sin situation tror jag bidrar till att den psykiska ohälsan hos barn och unga idag ökar.

Förebilder

– Vi vuxna behöver vara goda förebilder och nära hoppet även i oss.

Och så var det pengarna, de 25 000 kronorna hon fått i kulturstipendium.

– Jag vill använda mitt stipendium för att uppmärksamma barn och ungas psykiska ohälsa i någon form, exakt hur vet jag inte än, avslutar Syréne.

INGEMAR HAMMARSTRÖM