1,4 miljoner mer för nytt LSS-boende

Kommunen beslutade för ett år sedan att bygga sju lägenheter med daglig verksamhet i Svenshögen. Nu har behoven ändrats och…