15 extra år i bergtäkt

Ytterligare 1,6 miljon ton sten ska brytas ur den över 50 år gamla bergtäkten i Wallhamns hamnområde. Företaget NCC Industry…