15 vill bli kommunchef på Tjörn

Kostnaden för rekryteringen satt till 108 000 kronor.