16 miljoner till nytt LSS-boende

Ett nytt LSS-boende med sju boendeplatser och daglig verksamhet ska skapas av före detta Tvetenskolan. Behovet av nya LSS-platser är stort i Stenungsund och skolan anses vara en lämplig miljö.

Enligt förslaget som tillstyrktes av kommunens personal- och ekonomiutskott i veckan kommer kostnaden att överstiga budgeten med hela sex miljoner men pengar kan tas från investeringsreserven och från andra projekt.

Det nya LSS-boendet innebär att skolan byggs om där den dagliga verksamheten är integrerat i boendet för att skapa en sammanhålen och bra verksamhet. Alternativet är också det mest effektiva då man får en lokalyta som ligger nära riktvärden och dessutom är hyresnivån per lägenhet lägst av de tre alternativ som utretts.

Det dyraste alternativet skulle kostat hela 22 miljoner och det lägsta 11 miljoner. I det senare alternativet fick man dock endast fyra platser. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Lasse Andrée

0303-728228

redaktion@lokaltidningensto.se