220 skolanställda på Tjörn i protest

Cirka 220 anställda inom skolorna på Tjörn protesterar idag mot politiska uttalanden om skolan på Tjörn – framför allt i…