427 smittade i regionen – nu skärps tonen

Folkhälsomyndigheten skärper nu tonen mot alla; medborgare, företag, föreningar, kommuner, regioner och kollektivtrafiken – allt för att minimera smittspridningen av coronaviruset.

Antalet smittade av coronaviruset i Sverige var på onsdagen 4 947 och antalet bekräftat smittade i Västra Götaland var 427. Antalet döda i Covid-19 är nu uppe i 239 stycken.

Just nu vårdas 84 patienter för Covid-19 i Västra Götaland, 44 av dem intensivvårdas.

Under Folkhälsomyndighetens (FHM) dagliga pressträff inskärpte man på onsdagen allvaret i att vi alla behöver behöver hålla avstånd, att folk behöver arbeta hemifrån i allt större utsträckning och att man bör begränsa antalet personer i kollektivtrafken och inne i köpcentrum och butiker.

– Det är faktiskt var och ens ansvar att medverka till att minska smittspridning av specifikt allmänfarliga sjukdomar, och man är skyldig att vidta de åtgärder som krävs, sa Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM.

Läs mer: Västtrafik om trängseln: Vi följer riktlinjerna

Hittills har det inte funnits några rekommendationer om att antalet resenärer ska begränsas i kollektivtrafiken men nu skärper FHM tonen:

• Rådet man ger till kollektivtrafiken är att ”Kör i den omfattning som behövs för att minska risk för trängsel, att spara in för att spara resurser är inte acceptabelt. Se över och begränsa antalet passagerare per fordon, informera passagerarna om hur man kan stå och sitta för att minska smittrisk.”

• Till handeln: Begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt, ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller ta fram anvisningar kring avstånd.

• Till föreningslivet: Skjut i högsta möjliga mån upp årsmöten, stämmor (eller digitalt) och minska också övriga möten så långt som möjligt.

• För alla gäller att man ska undvika att resa med kollektivtrafiken i rusningstid, att man ska hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken men även på andra allmänna färdmedel.

• Att man fortsatt ska vara noggrann med att tvätta händerna i minst 20 sekunder och använda handsprit.

• På arbetsplatser, myndigheter, kommuner, kommunala verksamheter, föreningar och religiösa samfund ska man markera avstånd på golvet, informerar medlemmar, personal.

De nya rekommendationerna gäller från nu till 31 december 2020.

Karina Hansson

karina.hansson@lokaltidningensto.se

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Alla verksamheter i Sverige

Gäller statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund. Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att:

1. Sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.

2. Markera avstånd på golvet.

3. Möblera om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

4. Hålla digitala möten.

5. Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit.

6. Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Privatpersoner (som är friska och inte hör till någon riskgrupp)

Var och en kan göra följande för att minska smittspridningen:

l. Vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

2. Hålla avstånd till varandra inomhus och utomhus på platser där människor samlas, som till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.

3. Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,

4. Avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

5. På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.

6. Undvika att resa i rusningstid.

7. Avstå från onödiga resor.

Personer över 70 år och andra riskgrupper

Utöver råden för privatpersoner ska gruppen följa följande rekommendationer:

1. Begränsa sina sociala kontakter.

2. Undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

3. Undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Personer som är smittade eller misstänks vara det

1. Stanna hemma.

2. Undvika sociala kontakter.

Arbetsgivare

För att undvika smittospridning bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt:

1. Håller avstånd till varandra.

2. Regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.

3. Arbetar hemifrån.

4. Undviker onödiga resor i arbetet.

5. Kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

För arbetsgivare inom Kriminalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse

1. Ha rutiner för hur verksamheten ska förhindra smittspridning.

2. Regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

3. Ta fram instruktioner för hur personal och boende kan förhindra smittspridning.

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel

Verksamheterna bör:

1. Se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.

2. Begränsa antalet passagerare per fordon.

3. Informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Handel

För att undvika smittspridning inom handeln bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter:

l. Begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt.

2. Ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Föreningar

Föreningar bör, om det är möjligt:

l. Skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

2. Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Idrottsföreningar

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar:

1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks.

2. När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.

3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.

4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Källa: Folkhälsomyndigheten