50 miljoner på utbyggnad av reningsverk

Nuvarande tillstånd att ta emot stenungsundsbornas avloppsvatten vid Strävliden överskrids vid ett antal tillfällen varje år och nu byggs verket…