60-talet anställda berörs av skolkris

Totalt 60-talet anställda på Tjörn berörs av turbulensen inom skolan på Tjörn. En sammanställning som gjorts av skolledningen visar att…