857 nya lägenheter på tre år i STO

857 nya lägenheter färdigställdes under åren 2016-2018 i Stenuyngsundsrgeionens tre kommuner varav framför allt bostadsrätter och egna hem. Under fjolåret…