Udda lösning för nya bostäder på Doterödsvägen. Butiksbyggnad blir lägenheter med uteterrasser enligt bilden överst. Bilder: Stenungsundshem

Affärslokal blir lägenheter

Lägenhetsbristen har gjort att nya ideér kommer fram för att skapa fler bostäder i Stenungsund. Det senaste är att outhyrda affärslokaler byggs om till lägenheter – detta trots motstånd och risk för bullerproblem.

Det är det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem som nu begärt att få bygga om affärslokaler på Doterödsvägen till bostäder. Affärslokalen har stått outhyrd i ett av Stenungsundshems fastigheter och nu ska den förvandlas till lägenheter.

– Totalt får vi ut fyra lägenheter när vi bygger om hela bottenvåningen på fastigheten, säger Fredrik Löfgren, projektledare för Stenungsundshem. Alla lägenheterna ligger på bottenvåningen och vi får ut två tvårummare och två trerummare. Vi river en del av det befintliga huset och bygger om för bostäder. Det gäller att hitta alla möjliga utvägar för att få fram nya lägenheter eftersom efterfrågan är så stor i kommunen.

Det var emellertid inte självklart att man skulle kunna bygga om affärslokalen till lägenheter. Bygglovsförvaltningen föreslog att politikerna skulle avslå ansökan från Stenungsundshem eftersom ansökan:

1. Inte stämde med detaljplanen.

2. Förslaget tillgodoser inte ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.

3. Då lägenheterna ska inrymmas i entrévåning mot Doterödsvägen, en relativt högtrafikerad väg kan de utsättas för förorenad luft från passerande fordon och insyn från gående.

4. Risk finns att bullernivåerna blir för höga.

Politikerna i Myndighetsnämnden gick emellertid på en helt annan väg och godkände planen och därmed blir det nu lägenheter i fastigheten.

Maja Andersson t.f. verksamhetschef för bygglov säger i en kommentar att om ingen överklagar beslutet kan Stenungsundshem börja bygga.

– Vi sade nej eftersom det inte stämde med detaljplanen men politikerna har fattat beslutet och därmed är det bara att bygga. Det här ärendet går inte vidare till kommunstyrelsen och detaljplanen behöver heller inte ändras.

Ingen av de 16 grannar som tillfrågats eller yttrat sig har haft något att invända mot förslaget men man får nu avvakta tre veckor tills överklagningstiden gått ut innan Stenungsundshem kan börja.

– Vi jobbar just nu med att ta in anbud på projektet, säger Fredrik Löfgren.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar