Ajabaja motverkar mobbning

ORUST Ajabaja är ett spel som på ett lekfullt sätt hjälper pedagoger att få små barn att prata om mobbning & kränkande behandling. Alla förskolor och skolor i Orust kommun har nu fått spelet.

Samtalsspelet Ajabaja fungerar som ett verktyg för att prata med barn i åldern 4-8 år om svåra saker. Förra veckan delades 75 spel ut gratis till Orust kommun.

– 60000 barn går till skolan varje dag i Sverige med ont i magen inför utsikten att bli mobbade, en dag till, det innebär drygt 90 barn i Orust kommun, varje dag. I Sverige tar nästan ett barn i veckan livet av sig på grund av mobbning, säger Johan Öhqvist som tillsammans med sin Åsa utvecklat spelet.

Tack vare sponsring från Orusts Sparbank får alla skolor, fritidshem och förskolor, Ajabajaspelet. 75 spel levererades i fredags till kommunen. Spelet handlar om ämnen som kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Ett antal rektorer och pedagoger fanns på plats för att ta emot kassar fyllda med spel. 

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se