Allt fler smittas – men stormen är ännu inte här

Antalet insjuknade i covid-19 ökar stadigt i Västra Götalandsregionen, men att vi inte nått stormen än ger regionen tid att förbereda sig på det värsta.

Under fredagens genomförde Västra Götalandsregionen en presskonferens för att informera om situationen i regionen.

Thomas Wahlberg, chef för Smittskydd Västra Götaland, inledde presskonferensen med att ge en lägesbild av hur många som smittats av covid-19. I nuläget har regionen 297 bekräftade fall, varav majoriteten är lindrigt sjuka.

– De som läggs in är äldre personer och 60 procent av fallen finns i Göteborgsområdet. Men vi ser en fortsatt ökning av inneliggande patienter i Göteborgsområdet.

Man ser också en ökning i övriga regionen och de allra flesta har numera smittats i Sverige.

– Tidigare var det de som varit utomlands som var smittade men nu är det helt klart att de flesta är smittade i Sverige, samhällsspridningen är tydlig.

Man ser även att allt fler äldre insjuknar och att man har några fall på äldreboendena.

Han och flera andra som deltog i presskonferensen tryckte på att det fortfarande är viktig att mildra trycket på sjukvården. Att alla har ett ansvar att göra allt för att begränsa hastigheten på smittspridningen och att skydda de mest sårbara i samhället, äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, allt för att minska belastningen på hälso- och sjukvården och äldreboendena.

– Med risk för att låta tjatig, det är viktigt att vi gör allt för att följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Stanna hemma när man är sjuk, stanna även hemma vid lindriga symptom för att inte riskera att utsätta andra för smitta. Undvik att besöka äldre och det är viktigt att personer över 70 begränsar sina kontakter. Om alla tar sitt ansvar kommer vi att se effekt på smittspridningen.

Enligt Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, är det i 56 som vårdas på sjukhus i regionen och av dem är det 21 patienter som kräver intensivvård och inflödet av nya smittade ökar dag för dag.

– Det är inte den storm som man ser uppe i Stockholm men det är en uppåtstigande kurva. Men det ger oss tid att planera och få in mer personal i vården. Vi hinner omskola personalen och bemanna intensivvårdsplatserna.

Hon säger att man tar höjd utifrån de lärdomar man gjort i Kina och Italien för att kunna ligga ett steg före hela tiden. Man arbetar även med personalfrågan och har gått ut i medier för att få in personal som kan bemanna sjukhusen.

När det gäller skyddsutrustning till personalen har Ann Söderström suttit i möte med alla regioner och de är helt ense om de nya riktlinjerna.

– Det är en droppsmitta och smittar på samma sätt som andra influensor och därför anser vi att den standardutrustning som behövs är förkläde, handskar och visir.

Detta har väckt oro hos vårdpersonal men hon säger att smittan inte sprids genom huden och då behöver man inte heltäckande skydd. Utom vid särskilda situationer, där viruset kan spridas i stor mängd.

Även ekonomin och företagen i regionen är hårt ansatta av spridningen av det nya coronaviruset. Varsel och permitteringar duggar tätt. Bara i hela landet har 18 000 personer varslats hittills. Scania har permitterat 19 000 och 1 500 tjänstemän har varslats på SKF. En stor del av permitteringarna står AB Volvo och Volvo Cars för, med 45 000 personer som gick hem i torsdags.

– Det ger otroliga följdverkningar in i leverantörssystemen och drabbar mindre företag som inte har möjlighet att permittera utan måste varsla, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör i VG-regionen.

Enligt henne är det storstadsregionerna som drabbas hårdast. Värst drabbad är hotell- och besöksnäringen men även kulturidkare är hårt ansatta, där har 3 500 personer varslats om uppsägning.

– Om man tittar på uppsägningar och arbetslösa är det ingen stor förändring men det kan ändras snabbt. Min förhoppning är att greppet om samhället minskar och att krispaketen i Sverige och Europa ger effekt, säger Helena Lundberg Nilsson.

Även regionalt och lokalt görs nu stora insatser och på kort sikt satsar man på att stödja små och medelstora företag att hitta rätt i djungeln av insatser från staten. Man försöker även rusta sig för den dagen då krisen är över, att utbildningssamordnare i högre grad redan nu arbetar med kompetensutveckling och kompetensväxling.

– Personer som jobbar i besöksnäringen kan skola om sig och stötta på vård- och omsorgs och hälso- och sjukvårdsområdet.

Det ska även sättas in flera åtgärder på det kulturella området.

Även Västtrafik märker av en stor nedgång i resandet med kollektivtrafiken.

– Vi ser ett minskat resande på 40 procent plus minus 10 procent, men vi får även signaler från resecentrum runt om att man tycks se ett ökat resande, speciellt på morgonen.

Västtrafik har haft en del störningar främst på tågtrafiken på grund av en högre sjukfrånvaro men Lars Backman ser att det redan på måndag kommer att tillföras lite kapacitet.

Enligt GP tappar just nu Västtrafik ungefär 100 000 kronor i månaden på minskade intäkter.

Karina Hansson

karian.hansson@lokaltidningensto.se