Ängås gamla skola i Svanesund

Ängås skola ska tömmas på all verksamhet

Den gamla skolan i Ängås töms på boende och verksamhet. Det innebär att aktivitetshuset där det drivits loppis måste flytta och flyktingbarnen får annat boende.

Ängås gamla skola som stått tom sedan skolverksamheten flyttade in i nybyggda lokaler, har under en tid varit hem för ensamkommande flyktingar. Skolans tidigare fritidsavdelning har huserat en loppis som startades efter ett projekt kring flyktingar som Orust kommun drog igång. Nu måste både loppis och flyktingar flytta på sig.

– Det är endast ett tillfälligt bygglov för de ensamkommande. Vi har andra lokaler som de kommer att flytta till, säger kommunchef Jan Eriksson.

De ensamkommande har bott i skolans tidigare klassrum flyttas till ett annat boende. Orsaken är, enligt kommunchefen, att lokalerna är utdömda. Skolan stängdes på grund av att lokalerna inte var bra arbetsmiljö för personal och elever.

– Lokalerna är utdömda. Vi har mycket höga krav att fylla då det gäller arbetsmiljö. Vi kan inte låta personal vistas i lokaler som inte uppfyller de kraven. Det är av säkerhetsskäl vi låter tömma byggnaden.

Det går ett rykte om att skolan ska rivas. Någon rivningsbeslut är inte fattat, det vill kommunchefen understryka.

– Förvaltningen har lagt fram förslag till politiken där olika möjligheter presenterats. Frågan om renovering eller rivning av byggnaden diskuterades då, men inget beslut är fattat om att Ängås skola ska rivas. Det är ett politiskt beslut, inget beslut som vi tjänstemän kan fatta.

En ny detaljplan över Svanesund arbetas fram. Där kommer frågan med den stängda skolan att lyftas. Inte allt för osannolikt är att det i detaljplanen kommer föreslås en rivning. Dagens detaljplan tillåter inte varken boende eller verksamhet i skolans lokaler.

– Kommunen har utan kostnad upplåtit lokal till den föreningsdrivna loppisen i skolans gamla fritids. Loppisen blev en utveckling av ett kommunalt projekt med meningsfull väntan för våra flyktingar. Det projektet avslutades vid årsskiftet.

Läs mer Aktivitetshus för meningsfull vardag

Oa Gunnarsson som varit projektledare för Aktivitetshuset måste nu packa ihop allt och flytta. Siste mars ska lokalerna vara tömda. Lokalerna är till bredden fyllda av möbler, kläder och heminredning som skänkts av Orustbor. Loppisen har drivits av boende på Sjögården med Oa som handledare. Oa vet nu inte vart han ska ta vägen eller om det finns möjlighet att fortsätta verksamheten i en annan lokal.

– Min verksamhet handlar egentligen inte om loppisens vara eller icke vara. Det jag vill är att få ut folk som anvisats hit, speciellt kvinnor, i jobb så fort som möjligt. Jag har dessutom en dialog med arbetsförmedlingen i Stenungsund om möjligheter att få ut andra i jobb, som av en eller annan anledning hamnat utanför arbetsmarknaden. Detta är viktigt för Orust, för individen och för att undvika social obalans. Jag startade detta enbart för att bespara kommunen kostnader.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar