Anhöriga trotsar besöksförbud

Det besöksförbud som råder inom äldreboenden på Tjörn respekteras inte. Anhöriga besöker sina äldre på boendena och i vissa fall…