Ännu ett VA-projekt blir mycket dyrare

Kostnaderna för att gräva och byta ut gamla VA-ledningar på Tjörn fortsätter att stiga. Senaste projekt i raden att kraftigt…