En man i Stenungsund tvingas betala utebliven skatt som borde betalats av hans arbetsgivare.

Anställd får betala för skattestrul

En man som jobbat för ett företag i Stenungsund blir betalningsskyldig för skatt som arbetsgivaren inte betalat in till Skatteverket.

Skatteverket hade fått kontrolluppgift för 2014 från det aktuella företaget men den stämde inte med mannens inkomstdeklaration. Han redovisade nästan 190 000 kronor mer i lön än företaget. Som underlag hade mannen skickat in vissa lönespecifikationer för året men inte alla. Skatteverket ifrågasätter varför de inskickade lönespecifikationerna anger olika organisationsnummer och att löneutbetalningarna skett sporadiskt. Företaget är en ekonomisk förening som dessutom beviljats bidrag för mannens anställning från Arbetsförmedlingen på 27 400 kronor i månaden. Dit har företaget angett att de betalat regelbundna löneutbetalningar enligt praxis.Först efter att Skatteverket begärt in arbetsgivardeklarationer från företaget skickades dessa in för de anställda. Där framgår att skatt dragits men Skatteverket godtar inte uppgifterna då de begärt och inte fått in ytterligare underlag. Normalt sett har inte arbetstagare skyldighet att bevaka arbetsgivarens redovisning. Men i vissa fall kan även arbetstagare få betala för preliminärskatt som gäller honom. I det aktuella fallet i Stenungsund tillhör mannen närmaste familjen för föreningens kontaktperson och anses därför haft kännedom om att skatt inte betalats in. Beloppet mannen får betala är 41 821 kronor. Företagets konkurs inleddes sommaren 2015.

Christina Wagner

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar