Ansvarig chef: ”Vi har stämt av under resans gång”

Lilian Hansson är tillsammans med projektledare ansvarig chef för genomförandet av heltidsresan på Tjörn. – Till att börja med vill…