Vad gick fel vid byggandet av Henåns skola? Kan någon hållas som ansvarig? Det ska politikerna få svar på vid kommande kommunstyrelsemöte. Foto Erika Olofsson

Ansvarsfrågan för Henåns skola ska avgöras

Vem är ansvarig för problemen som uppstod då Henåns skola byggdes? Det ska nu klargöras efter en djupgående utredning har tagits fram.

Henåns skola var under flera år ett sorgebarn för Orust kommun. Den gamla skolan var i så dåligt skick att den fick rivas, elever flyttades till moduler och en ny skola byggdes. Smolk i bägaren blev det då den nya skolan fick stängas efter bara ett år, elever och personal blev sjuka av att vistas i huset. Elever evakuerades, skolan renoverades och i dag är Henåns skola en väl fungerande skola där arbetsklimatet är gott och elevernas trivs.

Alla turer med hyrda moduler, elever som fick bussas till andra skolor och en renovering av en ny skola har kostat kommunen mycket pengar. Det har tidigare tagits fram en vitbok med en granskning av byggprocessen.

Frågan många Orustbor har ställt sig är hur det kunde gå så fel med den mångmiljonsatsning kommunen gjorde?

– Det är just det vi vill få svar på nu. Vi har tidigare lagt fokus på att få klart skolan, nu tittar vi på ansvarsfrågan, säger kommunchef Jan Eriksson.

Lars Amlin, tidigare upphandlingschef i kommunen, har fått i uppdrag av kommunchefen efter beslut av politiken, att noga nagelfara allt som har med Henåns skola att göra. Han har gått igenom upphandlingar, bygghandlingar och läst protokoll. Hans sammanställning är nu klar och kommer att presenteras för kommunstyrelsen i veckan.

– Kommunstyrelsen ska utifrån Amlins rapport besluta om vilken väg vi ska gå vidare, säger Eriksson.

Kommunalråd Kerstin Gadde (S) menar att Amlins rapport är en fortsättning på vitboken och att det har dragits lärdomar av turerna kring skolan.

– I dag jobbar vi inte så här, det här ska inte kunna upprepas igen.

Gadde poängterar att resan för Henåns skola har varit komplex. Hon är glad att kommunstyrelsen fattade beslutet att göra en djup utredning av alla turer som skett.

– Det är en lättnad när det nu är gjort. Det finns många oklarheter och de vill vi lyfta upp. För mig är det ändå viktigast att tänka på vad vi har fått, det har kostat mycket men vi har en fantastisk skola där barnen presterar och trivs.

Amlins utredning presenteras vid kommunstyrelsens möte på tisdag, mötet är öppet för allmänheten. Rapporten, som blir en offentlig handling, kommer att delas ut vid mötet. Underlaget för utredningen kommer också att finnas tillgängligt i digital form.

– Vi har inget att undanhålla. Alla handlingar kommer finnas tillgängliga.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar