Många barn på en förskola kan lätt ge en hög ljudvolym. Arkivfoto.

”Använd hörselskydd på förskolan”

Vid en inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde på en förskola på Tjörn uppdagades brister vad gäller buller. Bland annat uppmanar verket förskolepersonalen att använda hörselskydd.

Det var i mars i år som Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion en förskola på Tjörn. En brist som upptäcktes var bristen på riskbedömningar av buller, genomförande av hörselkontroller och användande av hörselskydd.

Arbetsmiljöverket skriver att buller generellt är ett stort problem på förskolor och att det därför är viktigt att arbeta förebyggande eftersom personal kan skadas. Det kan exempelvis handla om hörselnedsättning, överkänslighet för ljud och trötthet i röst. Buller kan också ge stressrelaterade problem.

Verket påpekar att förskolan exempelvis saknar rutinkontroller av personalens hörsel och likaså hur man kan använda hörselskydd i vardagen. Dessutom skriver man att det finns teknik i förskolechefens rum som alstrar buller som ska flyttas eller bullerdämpas.

Nu kräver Arbetsmiljöverket ändring och kommer göra ett nytt besök i juni. Om inte arbetsmiljön förbättras riskerar verksamheten föreläggande eller förbud.

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar