”Är det rätt att inte klistra igen kuvertet?”

Förtidsröstningen till EU-valet är inne på sjunde dagen. Nu undrar en läsare varför valförrättare uppger att kuvertet inte behöver klistras…