Arbetsmarknaden väntar vårdelever

Alla har arbete som väntar. Eleverna som just avslutat yrkesutbildning i vård och omsorg har en ljus framtid inom yrkeslivet….