Arnell JO anmäler kommunstyrelsen

Anders Arnell (M) väljer att JO anmäla kommunstyrelsen, kommunchefen och sektorchefen på Orust för att de hånar och hindrar hans…