Anders Arnell

Arnell kräver Gaddes avgång

Kerstin Gadde måste ta sitt ansvar och avgå, det anser Anders Arnell (M)

Moderaternas Anders Arnell anser inte att ansvarsfrågan kring Henåns skola är avgjord. Han kommer vid nästa utskottsmöte ta upp frågan igen.

– Det är inga rutiner ändrade, ingen kultur ändrad som gör att detta inte kan hända igen.

Läs mer: utreder ansvarsfrågan

Arnell skräder inte orden. Han tycker att de politiker som var aktiva och fattade beslut kring Henåns skola ska ta sitt ansvar. Bengt Johansson, då en stark man för centern, och högst involverade i arbetet kring Henåns skola valde för en tid sedan att avgå. Kritik riktar han till nuvarande kommunalråd Kerstin Gadde och liberalernas Claes Nordevik.

– Kerstin Gadde borde göra som Bengt Johansson gjorde, ta sitt ansvar och avgå,

Arnell anser att alla politiker som var med och fattade beslut, som nu visar sig ha givit en merkostnad på drygt 100 miljoner kronor ska lämna sina poster.

Läs mer: Olagliga handlingar

– Ansvaret ligger till 100 procent hos fullmäktigepolitikerna som var med då. Vi kan inte ha kvar politiker som orsakat att kommunen gått back med över 100 miljoner.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar