• Arnes hus, Henån

  Arnes hus flyttas till Idre

  Ett av Henåns äldsta hus ska rivas för att sedan byggas upp igen – i Idre.

  Arnes hus ligger strax ovanför kommunhuset vid Röravägen. Det är en av Henåns äldsta bostadshus. Under de senaste åren har huset stått tomt. Efter kommunen köpte fastigheten har den använts bland annat för kontor men även för olika typer av daglig verksamhet. Huset är vackert men i behov av renovering. För ett par år sedan diskuterades det om huset kunde byggas om för att användas till ungdomsgård. Det föll dock på husets placering och den utfart som finns i dag. Det har även funnits långt skridande planer att huset skulle byggas om till ett lägenhethus, men även det har fallit.

  Läs mer: Huset ska säljas

  Fastigheten har under sommaren varit ute på markanvisning tillsammans med två andra objekt i kommunen. De båda objekten är en fastighet i Henån, som kallas Kaprifoltomten och som ligger mellan nya Vårdhuset och förskolan samt Tuvesvik. I alla tre fallen handlar det om att de byggföretagen som tar hem resp markanvisning bygger flerbostadshus.

  – I fallet med Arnes hus handlar det om ca 25 lägenheter i bostadsrättsform med tillhörande garage, säger Rickard Karlsson, planchef i kommunen.

  Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av markanvisningarna vid sitt möte i november. Det gamla fina huset, med glasveranda kan efter beslutet komma att rivas och lämna plats åt nya hus. Rickard Karlsson har dock sett till att huset och en liten stuga som står på tomten kan räddas åt eftervärlden.

  – Eftersom jag är mån om att gamla anrika hus inte förstörs så kommer Arnes hus och lillstugan att plockas ner av timmermän och byggas upp igen på annan plats. Jag har jagat lokala byggare så att husen kan byggas upp igen i närheten men inte fått napp. Husen kommer istället att byggas upp i Idre. 

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar