Assistent förde över 250 000 från sjuk brukares konto

Mannen jobbade som assistent i sex år och under fyra av dem har över 120 överföringar gjorts till assistentens bankkonto….