Åter stödgrupper för anhöriga

De stödgrupper som funnits för att avlasta anhörigvårdare i Tjörns kommun kommer nu tillbaka efter att verksamheten har fått pausats…