Timmerhults återvinningscentral är gammal och sliten. Förslaget är att Timmerhult ska stängas och att kommunen i fortsättningen endast ska ha kvar Månsemyrs återvinningscentral. Foto Erika Olofsson

Återvinningsgården Timmerhult stängs?

Två återvinningsgårdar kan bli en. Ett förslag är framarbetat att endast Månsemyr ska vara kvar, Timmerhult föreslås läggas ned.

I dag finns det två återvinningscentraler på Orust, en i Månsemyr och en i Timmerhult. Ett förslag är nu framtaget som innebär att endast en central ska vara kvar. Timmerhult ska enligt förslaget avvecklas och stängas 2021.

– Det har länge varit problem med översvämningar i Timmerhult. Flera gånger om året svämmar gårdsplanen över eftersom det finns en större bäck alldeles intill som svämmar över vid högt vattenstånd, säger Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet.

Marken där återvinningsgården finns har sjunkit så mycket att marken i dag beräknas ligga en meter under ursprungsnivån. Marken lutar kraftigt och asfalten har krackelerat. Timmerhult är byggt ovanpå gammal kärrmark vilket gör hela området sankt.

– Det är inte bara att lägga på mer material eller mer asfalt ovanpå. Det gör att marken blir ännu tyngre och sjunker bara snabbare. Vi skulle behöva påla området för att komma i ordning med problemet, det är en kostsam satsning.

Varje år räknas 30 000 besök in i Månsemyr medan endast 8000 besöker Timmerhult. För att Timmerhult ska klara av dagens krav på återvinningsstation krävs en omfattande ombyggnad. Därför föreslås Timmerhult avvecklas och stängas 2021. Tjänstemännen föreslår att en satsning ska göras på anläggningen i Månsemyr. Det pågår redan en upprustning av den anläggningen. För att klara av att ta emot även besökarna från Timmerhult föreslås Månsemyr bli utbyggt med förbättrad logistik, det föreslås utökade öppettider och förstärkt bemanning. Om Timmerhult läggs ned måste hanteringen av farligt avfall flyttas till Månsemyr.

Fyra olika förslag är framtagna till politiken. Det som förespråkas är nedläggning av Timmerhult och en satsning i Månsemyr men det finns även förslag på att bygga en helt ny anläggning, förslagsvis i Vräland.

– Det kan vara ett alternativ men även om vi bygger nytt måste vi behålla och bemanna Månsemyr eftersom det är en deponi. Deponin ska vara sluttäckt senast 2023 vilket kommer kräva bemanning en tid framöver.

Frågan om antalet återvinningsgårdar i kommunen kommer till utskottet för samhällsutveckling i veckan. Det är slutligen kommunfullmäktige som fattar det avgörande beslutet om Timmerhults framtid.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar