Åtgärdspaket för små och medelstora företag

Nu sätts åtgärder in för att stötta det lokala företagandet. Stenungsunds kommunledning har beslutat att företagare bland annat kan söka anstånd med sina räkningar.

Effekterna av coronaviruset slår mycket hårt mot näringslivet. Därför inför nu Stenungsunds kommun ett antal åtgärder för att stötta och underlätta för det lokala näringslivet.

Det var nu på fredagseftermiddagen som kommunen presenterade ett antal åtgärder för att att stötta det lokala näringslivet.

– Vi ger dem framförallt anstånd på betalningsdelen. Vi har bland annat tittat närmare på vad hur man har gjort i Göteborgsregionen. Vi vill stödja det lokala näringslivet, men vi måste följa vad lagen säger om bland annat upphandling. Vi har ändå nu börjat processen, säger Bo Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag och det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning. 

Redan den 22 mars lade Moderaterna fram ett förslag med ett stort antal önskade åtgärder till kommundirektören. Maria Renfors (M), oppositionsråd är glad att beslutet nu fattats och att det funnits en samsyn i politiken om att något måste göras.

– Det är ju snopet att vi lägger fram förslaget och så är det Bo Pettersson som fattar beslutet. Vi är så klart väldigt glada att vi gör det här nu och att vi var så samsynta. Det är inte viktigt vem som gör det, utan att vi gör det. Vårt förslag som vi lämnade in bygger på Svenskt Näringslivslistan som många kommuner försöker använda sig av, men med anpassningar till vårt näringsliv här lokalt.

En del i åtgärdspaketet är att kommunen nu tillsatt en näringslivsstrateg. Det är kommunens tidigare administrative sektorschef Anette Oscarsson som kallats in för att lotsa företagen rätt i den kris som nu råder.

– Vi har ju ingen näringslivsstrateg efter att det beslutades att dra in på den som en besparing. Nu har vi en människa som kan samordna allt det där som kan hända, det är oerhört bra. Det är också hon som arbetat fram listan på åtgärder och som har koll på de ekonomiska och juridiska aspekterna.

Åtgärdspaketet är tio punkter långt, men det kan komma fler från kommunen framöver.

– Vi tyckte vi behövde komma ut med något nu och visa att vi sitter inte här och rullar tummarna, säger Bo Pettersson.

Exakt vilka fler åtgärder som kan komma vill han inte berätta i nuläget, men ger en ledtråd.

– Vi ska också ha en diskussion om åtgärder med våra bolag fjärrvärmen och Stenungsundshem.

Annika Sahlin Ottosson

annika.sahlin@lokaltidningensto.se

 Förlängd betalningstid för tillsynsavgifter för alkohol

Möjlighet att ge anstånd/förlänga betalningstider för bygglov-. tillsyns-, eller tillståndsavgift avseende bygglovsfrågor

Möjlighet att ge anstånd/förlänga betalningstider för livsmedelskontroll och miljötillsyn

Möjlighet att ge anstånd/förlänga betalningstider för avgifter inom VA och Avfall

Möjlighet att ge anstånd/förlänga betalningstider för markupplåtelser av offentlig plats

Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

Möjliggöra för att korta betalningstiden för leverantörsfakturor

Erbjuda utökad rådgivning för företag med anledning av Corona (livsmedel och hälsoskydd)

Tidigarelägga underhållsåtgärder för kommunens fastigheter

Möjlighet att ge anstånd/förlänga betalningstider för hyror