Athos och Fanny från Varekil blir frimärken

Titta lite extra på frimärket nästa gång det kommer ett brev. Det kan vara Athos och Fanny som är på….