Att ta körkort

Det kom ett brev. Så börjar en dikt av Pär Lagerkvist, men jag kan försäkra att det brev som kom…