Avfallsplan på Orust ska reglera sopmängden

Mängden hushållsavfall ska minska, matavfallet ska återvinnas och alla kommunala verksamheter ska källsortera, det är några av målen i den…