Avtal: Kan få 40 miljoner för tomma sängar

Flera pojkar har flyttats från HVB-hemmet på Galtarö och nu står platser tomma. Men företaget som står bakom det får nästan lika mycket betalt oavsett beläggning, skriver gp.se. 

Enligt avtalet, som Göteborgsposten tagit del av, får bolaget Per Wallgren ab 1700 kronor per dygn och belagd plats. Totalt finns 74 platser på Uddesten, men nu står många av dem tomma. Bland annat ska det bero på att stadsdelsnämnden Västra Göteborg omplacerat de ensamkommande ungdomar som de hade placerade på Uddesten.

– Det var stora bekymmer i starten och ungdomarna var absolut inte nöjda. Vi var heller inte nöjda med bemötandet och personalens inställning till sitt uppdrag. Bristerna i bemötande gällde både gentemot oss och gentemot ungdomarna, säger Catharina Gabrielsson, chef för familjehemsenheten i Västra Göteborg, till gp.se. 

Som Lokaltidningen tidigare berättat har flera anmälningar till IVO om pojkar som mår dåligt, är sysslolösa och skär sig i armarna kommit in till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), som nu startat ett tillsynsärende för boendet. 

Ersättningen för företaget ska dock enligt avtalet vara nästan lika stor för platser som inte används: 1500 kronor per dygn, vilket bolaget ska ha rätt till under ett år för de 74 platserna. Det skulle alltså kunna innebära en nota på 40,5 miljoner kronor för Göteborgs kommun, för platser som inte används. Louise Parbring säger dock till gp.se att de har ett muntligt avtal med bolaget där antalet platser begränsats till 40, som de har rätt att få betalt för. 

– Bolaget får betalt för 40 platser. Om de skulle ha tio boende får de 1700 kronor per dygn för dem, och 1500 kronor per dygn för de 30 obelagda platserna, säger Louise Parbring till gp.se. 

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

0303 72 82 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar