Bakslag för byggplaner i Södra Hamnen i Skärhamn. Arkivfoto

Bakslag för byggplaner

En av Tjörns största utbyggnadssatsningar – Södra Hamnen i Skärhamn med bostäder, hotell, havsbad och båtplatser samt utbyggnad av Akvarellmuséet – kan hotas av det nya utvidgade strandskyddet.

Det här avslöjas i dag sedan kommunens planchef Åsa Jönsson haft en information för kommunstyrelsen om planarbetet som pågått sedan 2011. Efter samråd med länsstyrelsen konstaterar styrelsen nu att om man gör en ny detaljplan kommer strandskyddet att återuppstå trots att det är upphävt idag. Om kommunen sedan vill upphäva strandskyddet igen ställs samma krav som på helt oexploaterade områden vilket nu kan hota hela projektet. Länsstyrelsens handläggare arkitekt Saeid Erfan berättare att länsstyrelsen har presenterat de synpunkter som man har på en plan för Södra Hamnen även om det formella samrådet om planen ännu inte startat än.

– Strandskyddet kommer att bli en viktig fråga i den fortsatta planprocessen om kommunen tänker gå vidare med exploatering i den omfattning som framgår av de plankartekoncept som skickats in till länsstyrelsen, skriver Saeid Erfan.

Om Akvarellmuseet skall kunna byggas ut kommer länsstyrelsen att kräva att naturvärden på platsen utreds så att man kan avgöra om en utökning är förenlig med strandskyddets syften.

För allt annat, bland annat bostäder, industri eller handel, kräver länsstyrelsen att kommunen ska utreda om utökning är förenligt med strandskyddet. Länsstyrelsen anser också man ska pröva badhus, pir och hotell och man kommer också att kräva att marinbiologiska undersökningar görs i viken och vattenkvalitén får inte försämras. Man kräver också bottenprovtagningar i viken.

Länsstyrelsen kommer också att kräva att alternativa förslag till exploatering tas fram och anser vidare att hotell inte behöver ligga vid vatten utan kan placeras på annan plats.

Vid kommunstyrelsens möte gavs information om planen som pågått sedan 2011 och det återstår nu att se hur kommunen kommer att agera. Björn Möller, moderat ledamot i kommunstyrelsen, konstaterar att det här onekligen ställer till bekymmer:

– Strandskyddet är något vi kan råka ut för i sådana här sammanhang och vi får väl se hur vi kan genomföra planen.

Gert Kjellberg från Tjörnpartiet är mer kritisk och anser att kommunen inte bör lägga mer pengar på Södra Hamnen:

– Det har redan lagts miljonbelopp på satsningen och sedan kan länstyrelsen stoppa alltsammans. Vi kanske får börja titta på planer där risken för stopp genom strandskydd är mindre och det är billigare att bygga.

Tilläggas ska att kommunen också inför en satsning har byggt va-system och liknande till Södra Hamnen.

Lokaltidningen har sökt planchef Åsa Jönsson för en kommentar till planarbetet men hon har inte gått att nå.

Lasse Andrée

redaktion@lokaltidningensto.se

0303-72 82 28

Relaterade artiklar
Fler artiklar