Banden knöts för familjecentralen

Banden knöts symboliskt för det samarbete som numera finns i den nya familjecentralen. Mödravård, barnavård, öppen förskola och socialtjänst finns…