Bantat stöd till dubbelt boende

Stenungsunds kommun kommer att kraftigt skära ned stödet för dubbla boendekostnader i samband med att en person flyttar in i…