Barnens första spadtag

Lekplatsen på Keplers gård i Stenungsund håller på att rustas upp. Stenungsundshem och hyresgästföreningen har fått med sig barnen i projektet.

Lekplatsen på Keplers gård, som byggdes 1981, såg ut som lekplatser såg ut då. Det fanns en sandlåda och ett litet hus bland annat.

Nu blir det en lekyta utan sand och med nya fina redskap.

I projektet Barnens samråd har Stenungsundhem involverat barnen som bor i området.

Även hyresgästföreningen har varit engagerad i arbetet som gjorts i samarbete med Göteborgs universitet.

– Det blir jättekul när lekplatsen är klar. Jag gillar att klättra och vi ska få en klättervägg, säger Elsa Istriafi, 10 år.

Isabelle Gripengård, som fyller sex år snart, väntar också med spänning på hur lekplatsen kommer att se ut.

– Jag vill nog pröva gungan först för jag gillar mest att gunga, säger hon.

Isabelles tvillingsyster Sofia Gripengård är sugen på att testa klätterställningen.

Projektet där barnen deltar på ett demokratiskt sätt, inleddes för ett år sedan med besök på andra lekplatser.

– Vi var i Uddevalla och tittade på några olika varianter. Tanken var att vi skulle fundera kring vad som fanns och vad vi ville ha, säger Linda Alexandersson, marknadschef på Stenungsundshem.

Nästa steg i processen var att skissa på olika förslag, klippa, modellera och klistra. Man resonerade kring ramar och budget.

Resultatet blev tre modeller och utav dem röstade man för att komma fram till en modell. Barnen bidrog med varsin röst, dåvarande vd på Stenungsundshem, Ulf Lindén, hade en röst.

Första spadtaget togs, givetvis med barnen hjälp, för ett par veckor sedan. Nu väntar de på att allting ska komma på plats.

Hela processen dokumenteras för att man i framtida projekt ska ta vara på erfarenheterna.

Carin Jacobsson

0303-72 82 15

Relaterade artiklar
Fler artiklar