”Beklagligt att man valt den vägen”

Beslutet att flytta kexfabriken i Kungälv till Lettland 2022 berör upp emot 50 anställda som kommer från STO-regionen. – Vi…