Per Jacobsson, chef frö Gata/park i Stenungsund visar upp det senaste nyförvärvet att använda i snösvängen. FOTO: INGEMAR HAMMARSTRÖM

Beredd på snöfall

Per Jacobsson är chef för Gata/park i Stenungsund. På vintern är han den som ansvarar för att snösvängen fungerar.

– Vi har ett unikt stort snöröjningsuppdrag, säger han. Kommunen ansvarar, till skillnad från andra kommuner, för röjningen av de enskilda vägarna.

Det som ger snöröjningen i Stenungsund ett extra stort ansvar är ett beslut i kommunfullmäktige från 1967.

– Det är det beslut vi har att förhålla oss till och följa, konstaterar han. Ingen annan kommun jag känner till har tagit på sig ett så stort uppdrag.

Det kom en föraning om snöverkligheten i början av november.

– Den gången kom en släng av den så kallade Vänersnön och skapade en del problem, berättar han. Normalt sett är v i förberedda genom att vi har att avtal med SMHI som gör att de varskor oss när det närmar sig snöfall. Men Vänersnön är lömsk den uppstår liksom över vattnet och är nästan omöjlig att förutse.

Den här gången fick inte Stenungsund några stora mängder.

– Åtta centimeter som mest, säger Jacobsson, och våra entreprenörer röjer, enligt de avtal vi har, inte förrän snödjupet är 15 centimeter. Men entreprenören avgör själv när han ska ut och köra bort snön.

Stenungsund har kontrakt med 15 lokala entreprenörer som sköter de enskilda vägarna. Kommunens egen personal är 15 enheter stor och snöröjer kommunala vägar, gång- och cykelvägar, parkeringar och torg.

– Vi har en budget på två miljoner kronor som ska klara den ärliga snöröjningen. Men eftersom vi har i uppdrag att se till så att folk kan komma fram söker vi, och får, extra pengar när anslaget inte räcker till.

När det gäller halkbekämpning har kommunen slutit avtal med PEAB om att sköta de stora vägarna; Ucklumsvägen, Yttre Ringleden. Göteborgsvägen, Hallernaleden och Stripplekärrsvägen.

Ingemar Hammarström

Relaterade artiklar
Fler artiklar