Bergtäktsdom prövas i högsta instans

Den dom om fortsatt bergtäkt och stenbrytning i Gategård i Stenungsund som NCC har fått kommer att prövas av Mark-…