Bertils berättelse

Jag kom att på facebook – var annars? – se en bild som föreställde Sören Hansson och hans buss. En…