Besked om krackerbrand inom 14 dagar

Inom de närmaste 14 dagarna väntas besked om orsaken till den omfattande branden i Borealis krackeranläggning i Stenungsund. Både polisens…