Beslut att neka hemtjänst står fast

Förvaltningsrätten avvisar ett överklagande från en delårsboende på Orust som ville ha hemtjänst men nekades det. Överklagandet kom inte för…