• Boende eller inte? Nedlagda Tvets skola kan bli boende för ensamkommande flyktingbarn, protesterna från kringboende och förskoleföräldrar har inte låtit vänta på sig.

  Beslut: Tvets skola blir boende för flyktingar

  Orust Tvets skola får användas till gemensamhetsboende för ensamkommande flyktingbarn. Miljö och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för ändrad användning från skola till boende.

  Tvets skola är nedlagd sedan ett par år tillbaka, på fastigheten bedrivs förskola. Föräldrar som har barn i förskolan har reagerat mot planerna att den intill liggande skolan ska bli hem åt ensamkommande flyktingbarn. Även berörda grannar har lämnat synpunkter. De anser att det är helt olämpligt att ha ett asylboende ihop med förskolans verksamhet.

  Verksamheten för lärande kan inte se några direkta hinder att verksamheten etableras nära förskolan. Ett staket har satts upp som tydligt avskiljer förskolans område från området där flyktingbarnen kommer att bo. Fler ändringar kan komma att ske då det påpekats att förskolebarnens utemiljö ska vara så lämplig som möjligt.

  De asylsökande barnen ska få ett hemlikt boende under den tiden de bor där, under asylprocessen. Nio barn ska bo i gemensamhetsboendet. Det finns två separata byggnader på fastigheten som ska användas för personal.

  Inget hinder

  –Vi är en myndighetsnämnd. Finns det inga hinder enligt plan och bygglagen för att bevilja ett bygglov så gör vi det. I det här fallet är det inget avvikande, säger Anne-Marie Peterson (S) ordförande i miljö och byggnadsnämnden.

  Nämnden menar att det inte ska finnas något betydande olägenhet för den verksamhet som bedrivs på fastigheten.

  Vill inte bygga nytt

  –Vi och alla andra kommuner har svårt att finna boende till flyktingar som kommer hit. De ensamkommande står i entrén och vill in. Det är klart att vi diskuterat andra boendemöjligheter som till exempel moduler, men moduler är svåra att få tag på . Att bygga nytt är inget alternativ då det tar många år att få ett nybyggt boende färdigt.

  Nämnden gör ingen bedömning kring de klagomål som kommit in från föräldrar och grannar utan väljer som myndighet att bevilja bygglovet som behövs för att skolan ska få bli boende.

  –Jag har full förståelse för föräldrarnas oro, men alla i Tvet är inte negativa till att det blir ett boende i de tomma skollokalerna.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar