Betongtak för tungt för hallen

Ta bort de tunga solpanelerna och byt ut betongpannor mot ett lättare tak. Frågan om sporthallens tak ska undersökas vidare efter beslut om återremiss.

Taket på sporthallen i Henån riskerar att rasa in. Taket är för tungt belastat med solpaneler. Kommer det dessutom ett massivt snöoväder med tung blöt snö kan det gå så illa att sporthallen måste stängas för all verksamhet då det finns risk för ras. För sju år sedan monterandes solpaneler på sporthallens tak, detta gjordes utan att taket först förstärktes. Belastningen med solpaneler som lades på taket 2011 har gjort att taket är kraftigt överbelastat. Det kommer krävas omfattande åtgärder och taket måste förstärkas

Sju miljoner beräknade tjänstemännen att en åtgärd av taket skulle kosta. Frågan behandlades av utskottet för samhällsutveckling i veckan. Det blev en återremiss av ärendet.

Läs mer: Taket kan rasa in

– Det är byggt med en för klen dimension och dessutom ligger det solpaneler på taket. Solpanelerna lades de på taket bara för att kommunen då fick statligt bidrag för det, trots att taket redan var hårt belastat, säger Anders Arnell (M) vice ordförande i utskottet.

Utskottet valde att återremittera frågan istället för att besluta om att förstärka taket för föreslagna sju miljoner

– Vi önskade att få ett alternativ på en enklare lösning genom att lätta på tyngden medelst bort med solfångarna och bort med betongteglet. Varför inte lägga på ett ”lätt-tak” typ Icopal eller korrugerad aluminium. Solpanelerna får monteras upp på annan plats, eller så får vi sälja dem.

Arnell vill ha ett kostnadsförslag på vad det kostar att monter ande solpanelerna och lägga på ett nytt tak i annat material. Han och utskottet har varit på plats i sporthallen för att inspektera takkonstruktionen.

– Det går på plats inte att se något, sprickorna finns tydligen inne i den bärande konstruktionen.

Det var ett enigt utskott som inte bara vill ha ett kostnadsförslag på nytt tag utan även fördjupad information i ärendet och ett klargörande hur upphandlingen kring taket gått till.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se