Bevattningsförbud i hela Stenungsund

Den långvariga torkan gör att åtgången på färskvatten är hög just nu. Vattenfall hinner inte producera i samma takt och…